Leenvoorwaarden

Klik op de button voor PDF flyer.

(versie 20230814)

Doelgroep duofiets

Inwoners van de kerkdorpen van de gemeente Druten.

Met de duofiets wil het OogCafé Druten de deelname aan de samenleving van dorpsgenoten met beperkingen, ouderen en anderen voor wie dat van toepassing is bevorderen tevens isolement en eenzaamheid beperken.

Reserveren 

 1. Duofiets-seizoen loopt van 1 maart tot 30 november.
 2. Online reserveren via website www.oogcafedruten.nl
 3. Minimaal 24 uur van te voren reserveren.
 4. Reserveren kan maximaal 30 dagen vooruit.
 5. De reservering wordt met mail bevestigd.
 6. Reserveren van de duofiets kan voor de ochtend of de middag.
 7. Dagdelen zijn als volgend ingedeeld:
  • Ochtend  10:00 uur tot 12:30 uur
  • Middag   13:30 uur tot 16:00 uur

Ondertekening formulier duofiets uitleen en inname

* Voorwaarden gesteld door organisaties aan ons OogCafé Druten bij het uitlenen van de duofiets dienen wij het volgende onder de aandacht te brengen.
* Bij de uitgave van de duofiets ondertekent de bestuurder een formulier met o.a. daarop dat hij/zij akkoord gaat met de leenvoorwaarden.
* Tevens wordt er ook getekend door de duofiets uitlener met betrekking op de staat van de duofiets bij uitleen en inname over bijzonderheden.

NB Indien op een verantwoorde manier de duofiets wordt gebruikt, zijn het formaliteiten waaraan vanzelfsprekend voldaan.

Klik op button voor het PDF formulier

(versie 20240205)

Gebruik van de duofiets 

 1. Om van de duofiets gebruik te maken dient de gast / bijrijder in één van de kerkdorpen gemeente Druten te wonen.
 2. De duofiets mag niet getransporteerd worden.
 3. De bestuurder van de duofiets dient minimaal 18 jaar te zijn.
 4. U dient voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met de duofiets om schade te voorkomen. De bestuurder krijgt bij uitleen een instructie over het gebruik van de duofiets met aansluitend een proefrit.
 5. Duofiets mag alleen gebruikt worden op verharde wegen en niet op (zand)paden.
 6. De duofiets wordt schoon ingeleverd en in dezelfde staat als die is ontvangen.
 7. U dient de duofiets volgens de handleiding en de geldende verkeersregels te gebruiken.
 8. U bent gedurende de uitleenperiode tot aan het inleveren van de duofiets daarvoor verantwoordelijk en ook voor het uitgeleende materiaal.
 9. Doorlenen van de duofiets aan derden is niet toegestaan.
 10. Laat de duofiets niet onbeheerd achter en zorg altijd dat bij het stallen de duofiets en de accu met de bijgeleverde sleutels worden afgesloten. Duofiets dient u op slot te zetten met het frame ringslot én het extra kettingslot aan een vast object.
 11. Schade, verlies, diefstal of (technische) problemen van/aan de duofiets, fietsonderdelen of toebehoren van de duofiets, dienen direct na de rit gemeld te worden. Indien nodig doet u samen met een OogCafé Druten duofiets stuurgroep lid aangifte bij de politie.
 12. Indien de schade, verlies of de diefstal aan u verwijtbaar zijn, kunnen de kosten op u worden verhaald.
 13. U maakt op eigen risico gebruik van de duofiets. Bij schade dient u een beroep te kunnen doen op uw eigen WA verzekering. In geval van een verkeersongeval dient een Europees schadeformulier te worden ingevuld.
 14. OogCafé Druten vrijwilligers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade voortkomend uit het gebruik van de duofiets of anderszins.
 15. In situaties of omstandigheden waarin de duofiets leenvoorwaarden niet voorzien, besluit de OogCafé Druten Duofiets stuurgroep leden en gemeente Druten coördinator.

NB:

Persoonsgegevens van de duofiets bestuurder, de gast of degene die de duofiets reserveert, worden vastgelegd in een registratiesysteem. Gegevens worden alleen gebruikt voor zover relevant in verband met het lenen van de duofiets en niet aan derden beschikbaar gesteld.
OogCafé Druten houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

--  --