Over Ons

OogCafé Druten

Na een half jaar van voorbereiding is november 2018, als burgerinitiatief, de start geweest van OogCafé Druten in het land van Maas en Waal. Het is uniek, dat wij als enige oogcafé in Gelderland, maar ook landelijk circa 65 oogcafe’s een eigen website, nieuwsbrief én handboek hebben. De werkgroep Omzien leden OogCafé Druten, allen blind of slechtziend, organiseert bijna maandelijks bijeenkomsten. Mensen met een oogaandoening kunnen elkaar op een prettige manier ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen over het leven met een visuele beperking. Ontspanning kan met behulp van gezelschapspellen. Soms komt er een gastspreker met een thema dat in de belangstelling staat van de bezoekers.

Drie Doelen

In belang van het welzijn van blinden, slechtzienden en mensen met een oogaandoening zijn door de werkgroep Omzien leden gestelde doelen:

  1. Ontmoeten, ontspanning bieden en vraagbaak zijn

Blinde en slechtziende medemensen ondersteunen om hun zelfstandigheid en het gevoel van eigenwaarde te vergroten.

  1. Een brug slaan naar zienden

Voor meer begrip van de totaal veranderde wereld met de moeilijkheden, die blinden en slechtzienden dagelijks ondervinden door voorlichting.

  1. Toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen

De belangen dienen van de blinde en slechtziende medemens behartigen, zodat beter rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van openbare ruimte. Het kunnen betreden van gebouwen met vooral maatschappelijke voorzieningen.

Realiseren Doelen

Voor het realiseren van de gestelde doelen zijn er landelijke en provinciale contacten met organisaties met expertise in oogaandoeningen, slechtziendheid en blindheid. Zoals met Bartiméus (landelijke organisatie), die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven, zoals zij dat willen. OogCafé Druten heeft partnercontact met Koninklijke Visio Nijmegen, Oogvereniging NL en Gelderland. Die zijn ook wederzijds waardevol, omdat ons gevraagd wordt bij hun thema’s. Trots ? Ja hoor.

Oogaandoening tot Blind

Op elke leeftijd komt slechtziendheid of blindheid voor, zowel bij oud als jong. Dat zijn circa 350 inwoners in de gemeente Druten. Landelijk onderzoek toont aan, dat 1 op de 10 senioren op latere leeftijd met een oogaandoening kampen , slechtziend of blind wordt. Dat zijn wellicht zo’n 400 senioren in de kerkdorpen van de gemeente Druten.

Ontmoeten - Ontspanning - Vraagbaak

Het blijkt dat, als je slechtziend wordt, er veel verandert in je belevingswereld. Dingen, die vanzelfsprekend waren, kosten nu veel moeite of lukken niet meer, zoals zelfstandig wandelen of fietsen, een warme maaltijd verzorgen, mensen herkennen, de krant lezen of de administratie voeren. Natuurlijk zijn er instanties, die kunnen helpen hiermee om te leren gaan, maar een ontmoetingsplek waar je bij elkaar bent en niets hoeft uit te leggen, kan een extra steun in de rug zijn. Het informele contact is hierbij van grote waarde. Iedereen met een oogaandoening, ongeacht de leeftijd, als inwoner van de kerkdorpen in de gemeente Druten is welkom met familieleden, vrienden, kennissen of begeleider. Door ondersteuning en donatie biedt OogCafé Druten tevens mogelijkheden voor belangstellenden met een visuele beperking in het Land van Maas en Waal als ons zorggebied.

Digitaal vaardig zijn belangrijk - Hulp kan kosteloos

Het is van groot belang, dat slechtziende en blinde mensen digitaal vaardig zijn. Ze kunnen daardoor optimaal deelnemen aan de huidige digitale samenleving. Vrijwilligers OogCafé Druten helpen kosteloos slechtzienden en blinden met handige laptop instellingen en App toepassingen op een tablet iPad en smartphone iPhone. De vrijwilligers volgen tevens op de voet ontwikkelingen en mogelijkheden van digitale hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden.

Wat - Wanneer - Waar - Contact

Het jaarprogramma met actuele informatie staat op onze website www.oogcafedruten.nl Voor de bijeenkomsten bent u welkom vanaf 14.15 uur met aanvang 14.30 en eindtijd 16.15 uur. Onze bezoeklocatie Bogerd, Van Heemstraweg 53, Druten. Bezoeklocatie is rolstoeltoegankelijk en blindengeleidehonden zijn welkom.

Bij vragen een bericht naar info@oogcafedruten.nl , maar samen in gesprek kan ook door even bellen met Harry van Deelen tel: 06-10250015 . OogCafé Druten hoort graag van U.

-- --